استاد آموز | بانک اطلاعات آموزشگاه ها
استاد آموز | بانک اطلاعات آموزشگاه ها
استادآموز ویژه دانشجویان، هنرجویان و عزیزانی می باشد که به دنبال موسسات و آموزشگاه های معتبر و حتی آموزش آنلاین هستند.

 

در این وب سایت بانک اطلاعات مراکز آموزشی کشور ازجمله موسسات و مراکز آموزشی زبان، موسیقی، آرایشگری، بازیگری، فنی و حرفه ای، کامپیوتر، اماکن ورزشی، مراکز آموزش آنلاین و اعزام دانشجو و دیگر مراکز مجاز ثبت خواهد شد و توسط مدیران آموزشگاه یا اساتید به اشتراک گذاشته خواهد شد.